segunda-feira, 25 de maio de 2009

TRADUÇÃO PARA O JAPONÊS

Bicha = TAKOKU NAVARA

Travesti = SOKOME KUDEMASHO

Romântico = NOKU TIAMO

Corno = KOMERO MIAMADA

Brocha = TASHOSHO NAKAMA

Assassino = OKIMATO ATIRO

Pobre = TAMISHO PABURO

Rico = TAKANOTA NAKASAKA

Mágico = TIRAGATO DAKASAKA

Louco = SHUTAKOKO NAKARA

Inteligente = KIKUKA BAKANA

Veterinário = KURAGATO NAKASA

Valente = TEBATO NAKARA

Assaltante = FUGIRO NAKOMBI

Fugitivo = FUGITO SUMITO

Acidentado = MASSARO MIAKARA

Ladrão = SUMIO KOTUTU

Ferido = MISHUTARO OSSAKO

Medico = DOE EUKURO

Porco = SOKAGA NAKAMA

Nenhum comentário:

Related Posts with Thumbnails